آخرین اخبار

عوامل اقلیمی میزان برداشت زعفران را در بخش کدکن کاهش داد

تربت حیدریه ـ رئیس جهاد کشاورزی بخش کدکن گفت: در سال جاری به دلیل کاهش بارندگی وعوامل اقلیمی سال گذشته میزان برداشت زعفران ۲۰ درصد کمتر از سال قبل بوده است.

به نقل از مهر اظهار کرد: در بخش کدکن هزار و۵۴۳ زعفرانکار با مساحت هزار و۴۲۳ هکتار مشغول به کشت و پرورش این زراعت هستند.

رئیس جهاد کشاورزی بخش کدکن در خصوص عملکرد زعفران در بخش کدکن بیان کرد: عملکرد زعفران در بخش کدکن بسته به عوامل مدیریتی و اقلیمی و میزان برداشت محصول در هکتار در هر سال متفاوت است با توجه به اینکه در سال ۱۳۹۶ در هر هکتار پنج کیلوگرم، در سال ۱۳۹۸ نه کیلوگرم در هر هکتار و در سال ۱۴۰۰ حدود ۴ کیلو گرم در هکتار بود که پیش بینی می‌شود در سال جاری به دلیل کاهش بارندگی و عوامل اقلیمی در سال گذشته عملکرد ۲۰ درصد کمتر از سال قبل بوده است.

وی تاکید کرد: در سال جاری پیش بینی می‌شود برداشت محصول زعفران در بخش کدکن ۴ تن کلاله خشک در هر هکتار باشد و عیار گل در بخش کدکن در ازای ۷۵ تا ۸۵ کیلوگرم گل تر به میزان یک کیلو گرم کلاله خشک است.

 

دیدگاه تان را بنویسید

 

پربازدیدترین ها