به گزارش روابط عمومی موسسه، از آنجایی که نمونه‌برداری‌های ‌متعدد ‌از ‌مزارع‌ گندم مستلزم‌ صرف ‌هزینه ‌و ‌اختصاص‌ کارشناس ‌آموزش ‌دیده‌ ‌می‌باشد، آقای دکتر مسعود امیر معافی عضو هیات علمی بخش تحقیقات سن گندم مبادرت به «تهیه ‌مدل‌ پیش‌آگاهی ‌مبتنی ‌بر ‌دما ‌در ‌مدیریت ‌سن‌گندم ‌در ‌راستای ‌توسعه ‌شبکه‌های ‌مراقبت‌» برای مدیریت آفت مهم و کلیدی سن گندم نموده است.

استفاده از مدل پیش آگاهی برای پیش‌بینی دقیق زمان ریزش سن­های زمستانگذران (سن مادر) از کوه به مزارع و زمان فعالیت پوره های سنین دوم و سوم در مزرعه به منظور اعلام زمان شروع نمونه‌برداری ها و صدور دستور مبارزه بر اساس سطح زیان اقتصادی، باعث کاهش قابل ملاحظه بازدیدها از مناطق زمستان گذران سن گندم و کاهش دفعات نمونه برداری از مزارع و در نتیجه کاهش هزینه ها شده و مانع اتلاف وقت کارشناسان می گردد.

مدل پیش آگاهی سن گندم بصورت یک برنامه صفحه گسترده تهیه شده که می‌توان این صفحه گسترده را در مناطق سن­خیز برای محاسبه زمان ریزش سن مادر و زمان فعالیت پوره­های سنین دوم و سوم و زمانی که جمعیت این مراحل زیستی به 50 درصد از فراوانی خود می‌رسند استفاده کرد.

sen1

دیدگاه تان را بنویسید

 

پربازدیدترین ها