آخرین اخبار

کاهش قیمت برنج پاکستانی و تایلندی در مردادماه

بررسی آمارهای منتشره وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان می‌دهد برنج خارجی با کاهش قیمت همراه بوده به نحوی که هر کیلوگرم برنج پاکستانی باسماتی منفی هفت دهم درصد و برنج تایلندی غیر از هومالی منفی ۲.۵ درصد کاهش قیمت داشته‌اند.

به گزارش روز چهارشنبه ایرنا، بررسی آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان می‌دهد قیمت تیرماه سال ۱۴۰۰ برای هر کیلوگرم برنج پاکستانی باسماتی ۲۴ هزار و ۶۹۳ تومان، برنج تایلندی (غیر از هومالی) ۱۵ هزار و ۹۱۳ تومان، برنج طارم اعلاء ۳۶ هزار و ۷۵۴ تومان، برنج داخلی هاشمی درجه یک ۳۵ هزار و ۶۸۵ تومان و شکر سفید ۱۳ هزار و ۴۱۵  تومان، گوشت گوساله ۱۱۶  هزار و ۲۱۵ تومان، گوشت گوسفندی (مخلوط) ۱۲۷هزار و ۱۶۲ تومان و گوشت مرغ تازه ۲۶ هزار و ۴۴۷ تومان بوده است.

مقایسه قیمتی تیرماه با مردادماه سال ۱۴۰۰ نشان می‌دهد که هر کیلوگرم برنج پاکستانی باسماتی منفی هفت دهم درصد، برنج تایلندی غیر از هومالی منفی ۲.۵ درصد، برنج طارم اعلاء ۴.۵  درصد، برنج داخلی هاشمی درجه یک ۴.۹ درصد، شکر سفید ۲.۸ درصد، گوشت گوساله ۴.۱ درصد، گوشت گوسفندی مخلوط ۲.۳ درصد و گوشت مرغ تازه ۲.۳ درصد رشد داشته است.

بر اساس آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت، بنابراین قیمت خردادماه سال ۱۴۰۰ برای هر کیلوگرم برنج پاکستانی باسماتی ۲۴ هزار و ۶۹۳ تومان، برنج تایلندی (غیر از هومالی) ۱۴ هزار و ۷۸۰ تومان، برنج طارم اعلاء ۳۶ هزار و ۱۰۵ تومان، برنج داخلی هاشمی درجه یک ۳۴ هزار و ۸۴۷ تومان و شکر سفید ۱۲ هزار و ۸۲۹ تومان، گوشت گوساله ۱۱۶  هزار و ۳۳۴ تومان،  گوشت گوسفندی (مخلوط) ۱۲۷هزار و ۶۰۵ تومان و گوشت مرغ تازه ۲۵ هزار و ۸۰۲ تومان بوده است.

در یک ماه منتهی به مردادماه سال ۱۴۰۰، متوسط قیمت هر کیلوگرم شکر سفید به حدود ۱۳ هزار و ۷۹۳ تومان رسید که نسبت به مدت مشابه مردادماه سال ۹۹ با قیمت هشت هزار و ۴۳۹ تومان، حدود ۶۳.۴ درصد رشد داشته است.

بنابراین گزارش، قیمت هرکیلوگرم برنج تایلندی (غیراز هومالی) به‌طور میانگین ۱۵ هزار و ۵۱۰ تومان بود که نسبت به مدت مشابه در مردادماه سال ۹۹ با قیمت ۱۰ هزار و ۳۳۳ تومان، بیش از ۵۰.۱ درصد رشد داشته است.

همچنین در مردادماه ۱۴۰۰ قیمت هر کیلوگرم برنج پاکستانی باسماتی (درجه یک) ۲۴ هزار و ۵۳۱ تومان، برنج طارم اعلاء ۳۸ هزار و ۴۲۴ تومان و برنج داخلی هاشمی درجه یک ۳۷ هزار و ۴۴۹ تومان شد که نسبت به مدت مشابه مردادماه پارسال به ترتیب حدود ۱۸ درصد، ۴۴ درصد و ۴۳ درصد رشد را نشان می‌دهد.

قیمت هر کیلوگرم گوشت گوسفندی (مخلوط) به‌طور میانگین ۱۳۰ هزار و ۸۵ تومان شد که نسبت به مدت مشابه مردادماه  ۹۹ با قیمت ۹۸ هزارو ۱۳۰ تومان، حدود ۳۲.۶ درصد رشد را نشان می‌دهد.

قیمت هر کیلوگرم گوشت گوساله در مردادماه امسال به‌طور میانگین ۱۲۰ هزارو ۹۳ تومان بود که نسبت به مدت مشابه مردادماه ماه سال ۹۹ با قیمت ۷۹ هزار و ۳۵۰ تومان، رشد ۵۲.۴ درصدی داشته است.

برپایه این آمارها، در یک ماه منتهی به مردادماه سال ۱۴۰۰، قیمت هر کیلوگرم گوشت مرغ تازه به‌طور میانگین به ۲۷ هزار و ۴۷ تومان رسید که نسبت به مدت مشابه در مردادماه سال ۹۹ با قیمت ۱۷ هزار و ۶۷۰ تومان بیش از ۵۳.۱ درصد رشد داشته است.

بر اساس آمارهای وزارت صنعت، معدن و تجارت، در مردادماه سال ۹۹ قیمت هر کیلوگرم گوشت گوساله ۷۹ هزار و ۳۵۰ تومان، گوشت گوسفندی (مخلوط) ۹۸ هزار و ۱۳۰ تومان، گوشت مرغ تازه ۱۷ هزار و ۶۷۰ تومان، برنج پاکستانی باسماتی (درجه یک) ۲۰ هزار و ۷۸۵ تومان، برنج تایلندی (غیر از هومالی) ۱۰ هزارو ۳۳۳ تومان، برنج طارم اعلاء ۲۶ هزار و ۶۸۷ تومان، برنج داخلی هاشمی درجه یک ۲۶ هزار و ۱۹۰ تومان و شکر سفید هشت هزار و ۴۳۹ تومان بوده است.

کاهش قیمت برنج پاکستانی و تایلندی در مردادماه

 

156387057

دیدگاه تان را بنویسید

 

پربازدیدترین ها