آخرین اخبار

۸۳ درصد اضافه برداشت از سفره‌های زیرزمینی متعلق به چاه‌های برقی است

سخنگوی صنعت آب گفت: ۸۳ درصد اضافه برداشت از سفره‌های زیرزمینی متعلق به چاه‌های برقی است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، "عیسی بزرگ‌زاده" امروز (دوشنبه) در دومین سری گفت‌وگوهای آبی با موضوع "آب های زیرزمینی، چالش ها و راهکارها" افزود: باید برای التیام سفره های زیر زمینی عمده تلاش را بر اصلاح این اضافه برداشت قرار دهیم.

وی، وضعیت آب های زیرزمینی مطلوب ندانست و ادامه داد: ما با آب های زیرزمینی مان مهربان نبوده ایم و نیستیم که تهدیدهای فراوانی به همراه داشته است.

سخنگوی صنعت آب خاطرنشان کرد: وجود ۳۵۹ دشت که دارای فرونشست هستند، یکی از این تهدیدها است.

بزرگ زاده، اصلی ترین تهدید را امنیت غذایی برشمرد و گفت: تهدید پایداری شغل کشاورزان نیز دیگر تهدیدی است که از اضافه برداشت آب متوجه کشور است.

وی، کشاورز را اصلی ترین فرد برای رعایت مصرف و حفظ منابع آب زیرزمینی دانست و افزود: اگر کشاورز رعایت نکند، خود وی نخستین متضرر اصلی است.

سخنگوی صنعت آب، اصلی ترین تهدید امنیت غذایی را پرمصرفی و اضافه برداشت از سفره‌های زیرزمینی دانست.

بزرگ زاده گفت: راهی نداریم به غیر اینکه کشاورزی را بهره ورتر و از افقی به عمودی تبدیل کنیم.

وی بر کاهش سهم مصرف آب در بخش کشاورزی تاکید کرد تا صرفه جویی حاصل شده به سایر بخش ها تخصیص داده شود.

سخنگوی صنعت آب، سیاست اصولی کشور را امنیت غذایی در محصولات استراتژیکی برشمرد و گفت: تولید محصولات استراتژیک مورد تاکید است.

بزرگ زاده، میزان کسری مخازن سفره های زیرزمینی را ۱۴۰ میلیارد مترمکعب اعلام کرد و گفت: ۱۲۳ میلیارد متر مکعب آن در ۱۰۰ دشت ممنوع است.

وی ادامه داد: باید برای اصلاح این ۲۰ درصد تلاش کرد.

سخنگوی صنعت آب، وجدد قانون های متعدد در بخش آب را یکی از عوامل آسیب رسان به سفره های زیرزمینی دانست.

بزرگ زاده گفت: بر همین اساس از ۴۵۰ هزار حلقه چاه غیرمجاز، ۲۵۰ هزار حلقه آن را همین قانون ها مجاز کرده و موجب آسیب دیدن بیشتر سفره های زیر زمینی شده است.

وی گفت: حدود هفت میلیارد متر مکعب برداشت آب از سفره های زیر زمینی توسط چاه‌های غیر مجاز است.

سخنگوی صنعت آب ادامه داد: ۵۳ درصد چاه های کشاورزی برقی و ۴۷ درصد دیزلی است.

 

دیدگاه تان را بنویسید

 

پربازدیدترین ها