گزارش خبری

بررسی یک مصوبه جنجالی

بررسی چالش ها و مزایای مجوز واگذاری سازمان مرکزی تعاون روستایی، نوری عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی: از رسالت ۳گانه هدایت، حمایت و نظارت بر بخش کشاورزی تعاون روستایی و جایگاه این سازمان دفاع می کنیم بهرنگ رجبی مدیر عامل اتحادیه مرکزی تعاونی های روستایی و کشاورزی ایران در مصاحبه با خبرنگار کشاورز پلاس افزود سازمان مرکزی تعاون روستایی بازوی اجرایی وزارت جهاد کشاورزی می باشد.

آیا واگذاری سازمان مرکزی تعاون روستایی به سود کشاورزان است ؟

دیدگاه تان را بنویسید