گزارش خبری

گفتگو با جناب آقای دکتر احمد حیدری

گفتگو با جناب آقای دکتر احمد حیدری معاون برنامه ریزی و پشتیبانی موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور با موضوع آفتکش های شیمیایی، ضرورت بازنگری در شیوه های آموزش و مصرف برگزار شد. در این گفتمان ضمن بررسی میزان مصرف آفتکش ها در ایران در مقایسه با میانگین جهانی، چالش های عمده مصرف آفتکش ها و نیز جایگاه آفتکش های جدید و کم خطر نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

دیدگاه تان را بنویسید

 

پربازدیدترین ها