• ناشناس ارسالی در

    ماکشاورزان تقاضاداریم که ماراازپشرفتهای روزباخبرشویم ودرصورت امکان حمایت مستقیم کشاورز ان ارشادشوندبعضی وقتهااجبارلازم
    است

دیدگاه تان را بنویسید

 

پربازدیدترین ها