صدای کشاورز

پیازهای روز هم تلنبار شده

رسانه کشاورزپلاس منتظر پاسخگویی مسئولین ذیربط می باشد

منوجان، استان کرمان، هزاران کیلوگرم پیاز روی هم دیگه تلنبار شده و از کامیونداران در خواست میکنن که بیان و اونها رو به صورت رایگان در بین مردم توزیع کنن!

دیدگاه تان را بنویسید