رییس ۱۴۰۰

گفتگو با احسان مصطفوی مجری طرح سازمان جهانی مدیریت تولید و صادرات زعفران

ویژه برنامه انتخاباتی در خصوص بیان مشکلات و دغدغه ها و راه حل های موجود در بخش کشاورزی به سیزدهمین رییس جمهور منتخب ملت ایران

دیدگاه تان را بنویسید