گزارش خبری

رونمایی از سامانه ایلیار عشایر

از سامانه مکانیزه ایلیار برای بهبود معیشت عشایر با حضور رییس سازمان امور عشایر و مدیرعامل اتحادیه تعاونی های دامداران متحرک ایرانیان رونمایی شد

دیدگاه تان را بنویسید