گزارش خبری

بهترین شرایط بهداشتی پرورش مرغ در سال99 و امسال بوده است

گزارش اختصاصی کشاورزپلاس از نشست خبری علی صفر ماکنعلی رئیس سازمان دامپزشکی کشورکه به مناسبت روز دامپزشک با حضور رسانه های مختلف برگزار شد

دیدگاه تان را بنویسید