آخرین اخبار

هشدار فائو درباره آفت سرخرطومی حنایی خرما در ایران

فائو اعلام کرد: واکنش زودهنگام و مدیریت مؤثر منابع می‌تواند به جلوگیری از شیوع احتمالی و به حداقل رساندن تأثیر آفت سرخرطومی حنایی خرما بر صنعت خرمای کشور و معیشت مردم آن مناطق کمک کند.

به نقل از سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد، فائو گام مثبتی را در جهت مهار آفت سرخرطومی حنایی خرما در ایران برداشته است. سرخرطومی حنایی خرما یک آفت فرامرزی بسیار مخرب است که می‌تواند به درختان خرما آسیب جدی وارد کرده و منجر به مرگ نخل های آلوده شود.

مهار و شیوع کنترل نشده این آفت  تهدیدی جدی برای نخیلات  و صنعت خرمای کشور و همچنین معیشت کشاورزانی است که از نظر درآمدی به آن وابسته هستند.

به درخواست دولت ایران، فائو دو کارشناس بین‌المللی را به مناطق آلوده در استان‌های فارس و کرمان جهت ارزیابی وضعیت موجود اعزام نمود، که این اقدام گامی مثبت در جهت مهار شیوع این آفت مخرب فرامرزی است.

افزایش نظارت و اجرای اقدامات پیشگیرانه، بهبود و ارتقاء اثربخشی راهبرد و دستورالعمل ملی مهار سرخرطومی حنایی خرما و همکاری نزدیک در راستای عملیاتی ساختن اپلیکیشن موبایلی فائو تحت عنوان SusaHamra، از جمله اقداماتی هستند که می توانند در کنترل شیوع این آفت موثر واقع شده و از تخریب نخل های خرما جلوگیری نمایند.

 کارشناسان فائو در ابتدا راهبرد و دستورالعمل تدوین شده کشور برای مدیریت یکپارچه آفات را ارزیابی کرده و سپس به شناسایی نقاط قوت و تقویت آن پرداختند. همچنین به منظور ارائه راه حل های موثر برای کاهش خسارت آفت در میزان تولید خرما، با ذینفعان مرتبط و نهادهای بخش خصوصی فعال در تولید خرما ملاقات کردند.

در نهایت، برنامه اجرایی کنترل آفت سرخرطومی حنایی خرما در ایران در قالب یک طرح پیشنهای توسط کارشناسان فائو تدوین شده است که برای اجرا در اختیار سازمان حفظ نباتات کشور قرار خواهد گرفت.

واکنش زودهنگام و مدیریت مؤثر منابع می‌تواند به جلوگیری از شیوع احتمالی و به حداقل رساندن تأثیر آفت سرخرطومی حنایی خرما بر صنعت خرمای کشور و معیشت مردم آن مناطق کمک کند. از این‌رو توجه به این امر و در عین حال تضمین تداوم تولید پایدار خرما در ایران به عنوان سومین کشور تولیدکننده خرمای جهان امری حیاتی و درخور توجه است.

 

دیدگاه تان را بنویسید

 

پربازدیدترین ها