آخرین اخبار

رمز رسیدن به اقتدار غذایی انتقال یافته‌های دانشمندان به مزرعه است

سرپرست معاونت برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی گفت: برای رسیدن به اقتدار و امنیت غذایی باید بتوانیم یافته‌های دانشمندان را به مزرعه برسانیم.

به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، شاهپور علایی‌مقدم سرپرست معاونت برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی گفت: همگرایی در بخش تحقیقات و اجرا به کشاورز در مزرعه کمک خواهد کرد.

وی افزود: پژوهش و تحقیق کار بسیار دقیقی است، پژوهش گام مؤثری برای شفاف‌سازی مجهولات در بخش اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و کشاورزی است و پژوهشی محقق می‌شود که استوار بر بصیرت و حقیقت باشد.

علایی‌مقدم با بیان این که کشف حقایق همراه با بصیرت و صیانت از حقیقت بسیار مهم است، تصریح کرد: در بخش کشاورزی اتاق فکری داریم که در قالب سازمان تحقیقات و مؤسسات تحقیقاتی مجهولات را کشف می‌کند و به کمک بخش کشاورزی می‌آید.

وی افزود: رویکرد کشاورزی دستخوش تغییراتی شده و از حالت معیشتی به علمی تبدیل شده است.

سرپرست معاونت برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی گفت: برای رسیدن به اقتدار و امنیت غذایی باید بتوانیم یافته‌های دانشمندان را به مزرعه برسانیم، ۱۳ هزار گونه گیاهی در دنیا شناسایی شده که ۸ هزار گونه آن در ایران وجود دارد.

وی ادامه داد: بخش کشاورزی نیاز بالایی به علم و پژوهش دارد که در این امر نقش پژوهشگران و مؤسسات تحقیقاتی بسیار روشن است.

علایی‌مقدم خاطرنشان کرد: سطح ارتباطات محققان و کشاورزان باید افزایش یابد و سازمان آموزش و ترویج باید این ارتباط را به درستی ایجاد کند، همچنین باید شبکه ترویج را ارتقا دهیم.

سرپرست معاونت برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی در پایان اذعان کرد: معاونت برنامه‌ریزی در کنار مؤسسات تحقیقاتی خواهد بود و از حوزه پژوهش حمایت خواهد کرد.

 

دیدگاه تان را بنویسید

 

پربازدیدترین ها