آخرین اخبار

کاهش ۱۱ درصدی قیمت جوجه یک‌روزه در اسفندماه ۱۴۰۲

مرکز آمار ایران اعلام کرد: بر اساس شاخص قیمت تولیدکننده در اسفندماه ۱۴۰۲، بیشترین میزان افزایش قیمت مربوط به مرغ حذفی با (۱.۶ درصد) و بیشترین میزان کاهش قیمت مربوط به جوجه یک‌روزه با (۱۱.۱- درصد) است.

به گزارش ایرنا، شاخص قیمت تولیدکننده محصولات مرغداری‌های صنعتی کشور در اسفند ماه ۱۴۰۲، در اسفند ماه سال ۱۴۰۲ شاخص قیمت تولیدکننده بخش مرغداریهای صنعتی کشور (بر مبنای ۱۰۰=۱۳۹۵) برابر با ۱۳۷۹.۹ بوده که نسبت به ماه قبل (تورم ماهانه) ۴.۱ درصد کاهش و نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۵۱.۸ درصد افزایش یافته است. در ماه مورد بررسی میانگین شاخص قیمت در دوازده ماه منتهی به ماه جاری نیز نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) ۵۷.۸ درصد افزایش یافته است.

کاهش تورم ماهانه

در اسفند ماه ۱۴۰۲ تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش مرغداریهای صنعتی کشور نسبت به ماه قبل (تورم ماهانه) به ۴.۱- درصد رسید که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل (۲.۰- درصد)، ۲.۱ واحد درصد کاهش یافته است. در میان قلمهای مرغداری‌های صنعتی، بیشترین میزان افزایش قیمت مربوط به قلم" مرغ حذفی " (۱.۶ درصد) و بیشترین میزان کاهش قیمت مربوط به قلم " جوجه‌ی یک‌روزه " (۱۱.۱- درصد) است.

کاهش تورم نقطه به نقطه

در اسفند ماه ۱۴۰۲ تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش مرغداریهای صنعتی کشور نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۵۱.۸ درصد بوده‌است که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل (۵۸.۴ درصد) ۶.۶ واحد درصد کاهش داشته‌است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان محصولات مرغداریهای صنعتی به ازای تولید قلمهای خود در داخل کشور، در اسفند ماه ۱۴۰۲ نسبت به ماه مشابه سال قبل، ۵۱.۸ درصد افزایش دارد. در بین قلمهای مرغداری‌های صنعتی، کمترین تورم نقطه به نقطه مربوط به قلم " کود" (۲۴.۵‌درصد) و بیشترین آن مربوط به قلم " جوجه‌ی یک روزه " (۱۲۹.۲ درصد) می‌باشد.

کاهش تورم سالانه

در اسفند ماه ۱۴۰۲ تغییرات میانگین شاخص قیمت تولیدکننده محصولات مرغداریهای صنعتی در داخل کشور در دوازده ماه منتهی به این ماه نسبت به مدت مشابه در سال قبل به ۵۷.۸ درصد رسید که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل (۵۹.۵ درصد)، ۱.۷ واحد درصد کاهش نشان میدهد. در ماه مورد بررسی، در میان قلمهای مرغداریهای صنعتی کشور، کمترین تورم سالانه مربوط به قلم " تخم مرغ خوراکی" (۲۵.۴‌ درصد) و بیشترین آن مربوط به قلم " جوجه‌ی یک روزه " (۱۰۰.۷ درصد) می‌باشد.

 

دیدگاه تان را بنویسید

 

پربازدیدترین ها