گزارش خبری

دوسازمان توسعه‌تجارت و سرمایه گذاری کشاورزی، همانند دوبال برای جهش کشاورزی

اشرفی اصفهانی با تأکید بر آثار و نتایج طرح تقویت امنیت غذایی کشور و رفع موانع تولیدات کشاورزی تصریح کرد: بهبود ساختارها و فرآیندها برای پشتیبانی و رفع موانع تولید کشاورزی، ظرفیت سازی در بخش کشاورزی و ارتقای کارآمدی آن در اقتصاد کشور، جذب سرمایه های مردمی و توجه به محصولات کشاورزی صادرات محور، توان افزایی و ارتقای نقش تشکل های فراگیر غیردولتی بخش کشاورزی و حذف واسطه های غیرضروری از بازار محصولات کشاورزی از جمله اثرات مثبت و قابل توجه این طرح در بخش کشاورزی محسوب می شود. وی پایین بودن جریان ورود سرمایه های مردمی به بخش کشاورزی را از مهمترین مشکلات این بخش عنوان کرد و افزود: طرح تقویت امنیت غذایی کشور و رفع موانع تولیدات کشاورزی می توانداز طریق سازمان توسعه سرمایه گذاری ویژه کشاورزی و نیز با بر طرف کردن موانع پیش رو و تسهیل و روان سازی صدور مجوزها، موجب جذب سرمایه های مردمی داخلی و خارجی در بخش کشاورزی شود. دکتر اشرفی اصفهانی با اشاره به مأموریت های تعیین شده در طرح تقویت امنیت غذایی کشور و رفع موانع تولیدات کشاورزی اظهار داشت: حمایت از سرمایه گذاری در کسب وکارهای کشاورزی و صنایع وابسته، شناسایی فرصت های سرمایه گذاری در بخش کشاورزی، اشاعه دانش و فناوری های نوین در محیط های کشاورزی، هدایت نقدینگی به سمت سرمایه گذاری در تولید محصولات کشاورزی، بهبود فضای کسب وکار به منظور رفع موانع سرمایه گذاری در تولید کشاورزی و حمایت از توسعه کسب وکارهای کشاورزی و زنجیره ارزش پایدار کشاورزی از مهمترین این مأموریت ها می باشد. وی با اشاره به این که یکی از موانع مهم پیش روی تسهیل صدور مجوزها، عدم وجود مرجع واحد و یکپارچه صدور مجوزهای بخش کشاورزی است که خوشبختانه در این طرح، به منظور انسجام بخشی، تسهیل و رفع موانع سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و منابع طبیعی، مقرر است مرجعی واحد همه مجوزهای اولیه ، ساخت وساز و بهره برداری را صادر نماید و مردم از پراکندگی و چند گانگی مراجع که هم اکنون ،وزارت کشاورزی ، صمت ، نطام مهندسی ، شهرداری ها ،بخشداری و دهیاری ها و....راحت شوند وی سازمان تجارت کشاورزی ویژه کشاورزی را نهادی موثر و مفید برای توسعه تجارت ، صادرات و بازرگانی محصولات کشاورزی برشمرد و اظهار داشت ساختار دولتی تجارت پیش از این نتوانسته است نقش و رسالت خود را در بخش کشاورزی ایفا نماید و اگر بخش خصوصی تجارت یعنی اتاق بازرگانی و صنایع و....نبودند ،حتی همین مقدار حضور در بازار های جهانی حاصل نمی شد ، از این رو این دو نهاد همانند دوبال برای پرواز و جهش کشاورزی هستند.

دکتراشرفی اصفهانی رییس خانه صمت جوانان تهران وفعال بخش کشاورزی در کفتکو با پارسینه گفت: طرح تقویت امنیت غذایی که کلیات آن در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است، موجب اقتدار و کارآمدی بخش کشاورزی می باشد.

دیدگاه تان را بنویسید

 

پربازدیدترین ها