صدای کشاورز

خشکسالی در مزارع گیلان

خشکسالی در مزارعی که کشاورزان مظلوم گیلانی با کارگر روز مزد ۴۰۰هزارتومان نشا کرده اند و اکنون به دلیل عدم مدیریت منابع آب از طرف مسئولین در زمان فراوانی آب زیان دیده اصلی کشاورزی است که همچنان بدهکار برای زیر کشت بردن مزرعه خود می باشد ۵ تیر ۱۴۰۰ استان گیلان شهرستان ماسال روستای کیش خانی

دیدگاه تان را بنویسید