گزارش خبری

بورسیه 5محقق ایرانی از سوی آکادمی کشاورزی یانان چین

اولین سمپوزیوم بین المللی مشترک بین سازمان تحقیقات ، آموزش و ترویج کشاورزی و آکادمی علوم کشاورزی یانان چین با حضور کارشناسان ایرانی و چینی به صورت مجازی برگزار شد

تشریح فعالیت های مشترک در 1سال و نیم گذشته توسط دکتر کامبیز بازرگان رییس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

دیدگاه تان را بنویسید