گزارش خبری

وزیر جهاد کشاورزی برنامه ای ویژه برای سواحل مکران دارد

گفتگو بامعین الدین سعیدی، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در خصوص عملکرد وزرات جهاد کشاورزی دردولت سیزدهم

دیدگاه تان را بنویسید

 

پربازدیدترین ها