گزارش خبری

تعاونی ها در راه مانع زدایی

گزارش اختصاصی کشاورزپلاس از نشست تعاونی ها و اتحادیه های کشاورزی با مرتضی حنیفه زاده مشاور وزیر جهاد کشاورزی در امور رفع موانع تولید

دیدگاه تان را بنویسید