آخرین اخبار

مخالف حذف ارز ترجیحی نیستم

حبیب اسدالله نژاد مدیر عامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی کشور: این ارز باید تدریجی حذف شود بعداز حذف باید از مرغداران حمایت شود

دیدگاه تان را بنویسید