گزارش خبری

مرغ های بدون مشتری

با کاهاش مصرف مرغ در کشور تولید کنندگان با انباشت این کالای اساسی مواجه شده اند و اگر دولت کمک نکند دچار مشکلات فراوانی می شوند

دیدگاه تان را بنویسید