مقابله با هرگونه تخلف و رانت اولویت ماست و هیچ خط قرمزی برای من در وزارت جهاد نیست و هرجا تخلفی صورت گیرد به شدت برخورد خواهد شد 

21هزار تن خرما به ارزش 169 میلیارد تومان خریداری شده است و بر اساس نرخ گذاری کارشناسی رسمی به قیمت 3500 تومان فروخته شد 

فروش زعفران در بورس 20 مرحله عرضه شده که تنها 3/1 تن آن فروش رفته و الباقی خریداری شده در انبارهای دولتی در خراسان است

در نوروز امسال بازار میوه شرایطی آرام داشت و به محض اینکه تخلفی مطرح شد به سرعت نامه ای به دستگاه نظارتی زده شد

دیوان محاسبات اعلام کرد که هیچ تخلفی صورت نگرفته 

سازمان بازرسی اعلام کرد کیلویی 2هزار تومان گران ، خریداری شده است

اما همچنان 50 درصد پول را پرداخت نکرده ایم و اگر این قضیه محرز شود حتما پول آن پرداخت نخواهد شد و اجازه تضیع حقوق ملل را نخواهیم داد

 

دیدگاه تان را بنویسید

 

پربازدیدترین ها