photo_2022-07-12_08-49-40
من خودرا فرزند مجلس می دانم

سوال نمایندگان در راستای بهبود اوضاع امور است، یکی از چالش های مهم دولت ها تامین غذا است

ما تمام تلاش خود را داریم برای اینکه بتوانیم غذا را تامین کنیم

سازمان تعاون روستایی سازمان حمایت تجارت و حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان بخش کشاورزی است

سازمان بر اساس اساس نامه به دنبال سود نیست و در زمان های افزایش قیمت محصولات با نقش تنظیم بازاری وارد شده و عمده سازمان های تنظیم گر زیان ده هستند 

در زمانی که قیمت سیب، زعفران، خرما زیر قیمت بازار است این سازمان در کنار کشاورزان است تا قیمت ها واقعی شود 

27 هزار تن مازاد تولید از ابتدای شروع طرح مردمی سازی یارانه ها خریداری شده است.

 

دیدگاه تان را بنویسید

 

پربازدیدترین ها