عکس

به گزارش خبرنگار کشاورزپلاس به نقل از خبرگزاری فارس، با توجه به پایان یافتن مهلت تعلیق قانون انتزاع(تمرکز وظایف و اختیارات بازرگانی کشاورزی در وزارت جهاد)، سید جواد ساداتی نژاد رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس در نامه ای به وزیر جهاد کشاورزی،در اجرای هرچه بهتر و دقیق تر قانون مذکور نسبت به احصاء و در اختیار گرفتن کلیه امکانات و ظرفیتها در این حوزه اعم از شرکت بازرگانی دولتی ایران و سایر امور مرتبط با وزارت متبوع جهت بهره‌وری هرچه بیشتر و منسجم تر در حوزه تولید، توزیع و تنظیم بازار و ... در حوزه محصولات کشاوری اقدام نمایید.

متن نامه به این شرح است:

همانگونه که مستحضرید روز سه شنبه مورخ 1400/4/22 مهلت دو ساله انتزاع وظایف و اختیارات حوزه ستاد تنظیم بازار وزارت جهاد کشاورزی که بر اساس مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران فرا در سال 1398 از وزارت جهاد کشاورزی به وزارت صنعت، معدن و تجارت منتقل گردیده بود به اتمام خواهد رسید و کلیه اختیارات حوزه بازرگانی و تنظیم بازار به موجب قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی مصوب 1391/11/24 مجددا به وزارت جهاد کشاورزی باز خواهد گشت. لذا مقتضی است در اجرای هرچه بهتر و دقیق تر قانون مذکور نسبت به احصاء و در اختیار گرفتن کلیه امکانات و ظرفیتها در این حوزه اعم از شرکت بازرگانی دولتی ایران و سایر امور مرتبط با وزارت متبوع جهت بهره‌وری هرچه بیشتر و منسجم تر در حوزه تولید، توزیع و تنظیم بازار و ... در حوزه محصولات کشاوری اقدام نمایید.

 

 

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس در نامه ای خطاب به وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرد: امروزبا پایان یافتن مهلت تعلیق قانون انتزاع، در اجرای دقیق این قانون نسبت به احصاء و در اختیار گرفتن کلیه امکانات و ظرفیتها اعم از شرکت بازرگانی دولتی اقدام کنید.

دیدگاه تان را بنویسید

 

پربازدیدترین ها