گزارش خبری

درخواست کشاورزان برای ورود قوه قضاییه به ماجرای انبارهای امین آباد

واگذاری جنجالی مجموع انبارهای امین آباد شهرری در سال ۹۶ ماجراهای بسیاری دارد این تخلف باعث شده تا یک انبار ۸/۵ هکتاری در پایتخت که باید محل نگهداری و بارانداز محصوات کشاورزی شود اکنون توسط افرادی خاص محل نگهداری لوازم خانگی، کاغذ دیواری و ... شود

دیدگاه تان را بنویسید

 

پربازدیدترین ها